www.fotobank.olza.pl

Rejestracja

Prosimy wypełnić poniżej zaznaczone pola
 

Dane zgłoszeniowe:

Nazwa zgłoszenia*:
Hasło*:
Sprawdzenie/potwierdzenie hasła*:
 

Dane osobowe:

Imię:
Nazwisko:
Instytucja:
Obszar działalności:
Email*

Informacje rejestracyjne użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie dla celów projektu "Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego" i nie zostaną przekazane bądź udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez przedłożonej na piśmie zgody użytkownika. Wnioskodawca projektu oświadcza, że nie gromadzi i nie będzie wykorzystywał żadnych danych osobowych, które nie zostaną dobrowolnie przekazane przez użytkowników bazy.

Warunki korzystania

Zdjęcia zgromadzone w "Banku Fotografii Śląska Cieszyńskiego" są udostępniane zainteresowanym bezpłatnie. Jedynym warunkiem udostępnienia zdjęć jest ich wykorzystanie do celów niekomercyjnych – tzn. nie zezwala się na publikację zdjęć w jakichkolwiek materiałach przeznaczonych na sprzedaż. Fotografie mogą być zamieszczone w publikacjach drukowanych, periodykach i pozostałych materiałach o charakterze niekomercyjnym w celu wspierania rozwoju regionu.

Użytkownik oświadcza, że fotografie nie zostaną przez niego udostępnione osobom trzecim i równocześnie bierze odpowiedzialność za skutki swoich działań, które uwzględniają warunki korzystania z bazy danych.
tak nie

Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie na materiałach, w których wykorzystujecie Państwo zdjęcia z naszej bazy danych informacji o źródle ich pochodzenia tj. "Bank Fotografii Śląska Cieszyńskiego". Informacje, które chcielibyście Państwo wykorzystać w swoich materiałach oraz logo projektu można pobrać tutaj.
OK Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

Polityka prywatności

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.